The scientific journal Cover Image

Z kroniki naukowej
The scientific journal

Author(s): Patrycja Sokołowska, Iwona Hofman, Monika Choroś, Beata Lakeberg, Hubert Owczarek, Natalia Jackowska, Magdalena Krysiak
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Patrycja Sokołowska, Trójkąt Weimarski – w poszukiwaniu sensu istnienia Beata Lakeberg, Drugi Kongres Niemieckich Badań nad Polską Natalia Jackowska, Brzemię pamięci i uwolnienie Iwona Hofman, Półwiecze pracy naukowej Profesora Marcelego Kosmana Monika Choros, Bernard Linek, Colloquium Opole 2011: Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa Hubert Owczarek, Willy Brandt a Polska. Przezwyciężenie podziału Europy Magdalena Krysiak, Miejsca pamięci i pamięć zbiorowa we wspó łczesnej kulturze Natalia Jackowska, Walny Zjazd członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni

  • Issue Year: 341/2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 293-319
  • Page Count: 27
  • Language: Polish