From Miechów to Coburg. The March of the Świętokrzyska Brigade to the West Cover Image

Od Miechowa do Coburga. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w marszu na zachód
From Miechów to Coburg. The March of the Świętokrzyska Brigade to the West

Author(s): Czesław Brzoza
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
  • Issue Year: 5/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 221-274
  • Page Count: 54
  • Language: Polish