Bosnian and Bosniak Literature in Aesthetical Syncretism and Integralism Cover Image
  • Price 4.50 €

Bosanska i bošnjačka književnost u estetskom sinkretizmu i integralizmu
Bosnian and Bosniak Literature in Aesthetical Syncretism and Integralism

Author(s): Rašid Durić
Subject(s): Literary Texts
Published by: ODJEK

Summary/Abstract: Naslovljena tema pretenciozan je znanstveni poduhvat komparativnog dijahronijskog i sinhronijskog stilskoga i estetičkoga samjeravanja bošnjačke umjetnosti lijepe riječi. Sinkretizam i integralizam bošnjačke književnosti samjeravan je zapadnoevropskim i orijentalno-islamskim književnostima XX stoljeća. Ovo samjeravanje je u studiji ostvareno kroz komparativnu analizu sinkretizma i integralizma u antologijski odabranoj poeziji Safvet-bega Bašagića i Muse Ćazima Ćatića, kroz roman “Grozdanin kikot” Hamze Hume, i u dramama i novelama Ahmeda Muradbegovića. Navedena djela korišćena su kao tekstualni model za njihovo estetsko i stilsko samjeravanje sa avangardnim tekstovima zapadnoevropskih (njemačke, norveške, francuske) i orijentalno-islamskih književnosti (turske, egipatske i arapske) XX stoljeća, sa njihovim estetskim i stilskim sinkretizmom i integralizmom.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 63-72
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian