Appendix: Juri Lotman. Semiotics of personality and society  Cover Image
  • Price 4.50 €

Lisa: Juri Lotman. Isiksuse ja ühiskonna semiootika
Appendix: Juri Lotman. Semiotics of personality and society

Author(s): Yuri M. Lotman
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: Tartu Ülikooli Kirjastus

Summary/Abstract: Juri Lotman ISIKSUSE JA ÜHISKONNA SEMIOOTIKA I [loeng] 17. nov 1967 Semiootika tegeleb märgilisuse ja kommunikatsiooni küsimustega. Aga mis meid inimesest rääkides üldse õigustab mõtlema kommunikatsioonist? Millisel määral mina-mõiste on seotud märgilisuse ja kommunikatsiooniga? XIX saj teadus lõi ettekujutuse isiksusest ~ bioloogilise isendina. Meie jaoks on isiksuse piirid seotud bioloogilise üksuse piiridega. Teisest küljest XIX sajand kummutas [senised eelarvamuslikud?] ettekujutused inimesest ja piir inimese ja looma vahel on meile selge. Sellel tugineb darvinism.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 06
  • Page Range: 204-221
  • Page Count: 18
  • Language: Estonian