Information operations   ̶  comparative doctrinal analysis Cover Image

OPERAŢIILE INFORMAŢIONALE – ANALIZĂ DOCTRINARĂ COMPARATIVĂ
Information operations ̶ comparative doctrinal analysis

Author(s): Cosmina-Andreea Neculcea, Florian Râpan
Subject(s): Politics / Political Sciences, Security and defense, Military policy
Published by: Carol I National Defence University Publishing House
Keywords: information operations; doctrines; benchmarking; differences; doctrinal interoperability;

Summary/Abstract: Scopul prezentului articol este acela de a identifica diferențele de proiecție doctrinară la nivelul Alianţei Nord-Atlantice. Articolul este conceput ca un studiu comparativ al proiecţiilor doctrinare specifice operațiilor informaționale (InfoOps) asupra cărora ne-am îndreptat atenţia: doctrinele și manualele de luptă ale Statelor Unite ale Americii, ca inițiator al majorității acestor documente ̶ doctrinele NATO și doctrinele autohtone. La o primă analiză a celor trei proiecţii doctrinare, se poate observa că există diferenţe în abordarea InfoOps, atât în ceea ce privește elementele de suprafață, recunoscute prin markeri identificabili, cât şi diferențele de perspectivă, care permit şi încurajează interpretarea. Este nevoie, aşadar, de clarificarea naturii InfoOps şi înţelegerea corectă a acestora din punct de vedere conceptual şi practic, precum şi de obţinerea unei coerenţe între doctrinele pentru operaţii informaţionale ale statelor membre NATO şi doctrina aliată.

  • Issue Year: 4/2022
  • Issue No: 84-85
  • Page Range: 69-80
  • Page Count: 12
  • Language: Romanian