Priorities of Tourism Development in Slovakia in the Context of European Markets Cover Image

Priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskych trhov
Priorities of Tourism Development in Slovakia in the Context of European Markets

Author(s): Andrej Malachovský, Mária Spišiaková
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 86-101
  • Page Count: 16
  • Language: Slovak