A Comparatist’s View on the Development of Literature (book review) Cover Image
  • Price 2.50 €

Literární vývoj z pohledu komparatistiky (recenze)
A Comparatist’s View on the Development of Literature (book review)

Author(s): Zdeněk Hrbata
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Summary/Abstract: Vodička, Felix: Francouzské impulsy v české literatuře 19. století. Rané studie. Ed. Zuzana Dětáková. Acta Universitatis Carolinae, Philologica – Monographia CXLIII. Praha, Karolinum 2003.

  • Issue Year: 53/2005
  • Issue No: 3
  • Page Range: 431-437
  • Page Count: 7
  • Language: Czech