Prof. PhD. Lucian FARCAȘIU, By the Cross — at the Resurrection. The Theological and Spiritual Significance of the Period of the Triod and the Pentecost Cover Image
  • Price 4.50 €

Pr. conf. dr. Lucian FARCAȘIU, Prin Cruce — la Înviere. Semnificația Teologică și Duhovnicească a Perioadei Triodului și Penticostarului
Prof. PhD. Lucian FARCAȘIU, By the Cross — at the Resurrection. The Theological and Spiritual Significance of the Period of the Triod and the Pentecost

Author(s): Sorin Cosma
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Book-Review
Published by: Editura Doxologia
Keywords: review; Resurrection; Theological Significance; Spiritual Significance; Period of the Triod; Pentecost; Prof. PhD. Lucian Farcașiu;

Summary/Abstract: Review of: Pr. conf. dr. Lucian Farcașiu, Prin Cruce – la Înviere. Semnificația teologică și duhovnicească a perioadei Triodului și Penticostarului, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2021, 464 p.

  • Issue Year: XCVIII/2022
  • Issue No: 5-8 Suppl.
  • Page Range: 221-225
  • Page Count: 5
  • Language: Romanian