Ideological basis of Islamic revolution: conception of a mujahidin-revolutionary Ali Shariati Cover Image

Ідэалягічныя асновы Ісламскай рэвалюцыі: канцэпцыя маджагеда-рэвалюцыянэра Алі Шарыяці
Ideological basis of Islamic revolution: conception of a mujahidin-revolutionary Ali Shariati

Author(s): Siargei Bogdan
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Палітычная сфера
Keywords: Алі Шарыяці; палітычны іслам; ісламская рэвалюцыя; «чырвоны шыізм»; ісламскі сацыялізм; Ali Shariati; political Islam; Islamic revolution; “red Shiism”; Islamic socialism

Summary/Abstract: У артыкуле разглядаецца тыя аспэкты ідэйнай спадчыны іранскага сацыёляга і ідэоляга левага ісламісцкага руху Алі Шарыяці, якія беспасярэдне датычацца рэвалюцыі, як спосабу зьмяненьня існуючага становішча, і яе характару. Зробленая спроба падсумаваць выказваньні Шарыяці па шэрагу падставовых пытаньняў рэвалюцыі ды рэканструяваць яго цэласнае бачаньне рэвалюцыі і рэвалюцыйнага руху, а таксама іх ролі ў разьвіцьці грамадзтва. Акрэсьліваюцца асноўныя кампанэнты адпаведных канцэпцыяў, у прыватнасьці ідэалу «маджагеда-рэвалюцыянэра». The article touches upon three aspects of ideological heritage of Ali Shariati, an Iranian sociologist and ideologist of the left-wing Iranian movement. These aspects have a direct reference to revolution as the way to change the world-as-it-is and its nature. The author has made an attempt to summarize Ali Shariati’s ideas on a number of topical questions relating to revolution and to reconstruct his whole vision of revolution and revolution movement including its role in the development of a society. The author has also put emphasis on the key components of the corresponding conceptions, particularly the ideal of a «mujahidin -revolutionary”.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04
  • Page Range: 029-036
  • Page Count: 8
  • Language: Belarussian