Frazem, heca, reprodukt — seeking for a terminological solution to describe some multiword constructions Cover Image

Frazemy, hece i reprodukty — w poszukiwaniu rozstrzygnięć terminologicznych do opisu wybranych konstrukcji wielowyrazowych
Frazem, heca, reprodukt — seeking for a terminological solution to describe some multiword constructions

Author(s): Ewa Kozioł-Chrzanowska
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Keywords: rhymes; reproducts; phrases

Summary/Abstract: "Życie jest jak tramwaj – kiedyś trzeba wysiąść", "Bywa różnie – kwadratowo i podłużnie", "Pieniądze szczęścia nie dają", "Nudy na pudy", "Ni przypiął, ni wypiął", "Żyją na kartę rowerową", "Wyjdę z siebie i stanę obok" — these and other similar phrases (humorous, anonymous, fixed in language, characteristic of face-to-face contacts) do not have one name. The author carries out an analysis which shows that a ‘colloquial reproduct’ is the most suitable term for the above-mentioned constructions.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 249-259
  • Page Count: 11
  • Language: Polish