Reviews and Notes Cover Image

Reviews and Notes
Reviews and Notes

Author(s): Adrian Zdrada, Krzysztof Miszczak, Beata Górka-Winter, Jerzy Menkes
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Roman Kuźniar: Polityka i siła. Studia strategiczne—zarys problematyki (Politics and Power: Strategic Studies—An Outline of the Problem) (Krzysztof Miszczak) 115 Elżbieta Dynia, Czesław P. Kłak: Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie (European Human Rights Protection Standards and Polish Law) (Jerzy Menkes) 118 Francis Fukuyama: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (State-Building: Governance and World Order in the 21st Century) (Beata Górka-Winter) 122 Wojciech Szymborski: Doktryna Busha (The Bush Doctrine) (Adrian Zdrada) 124 Notes 127

  • Issue Year: 14/2005
  • Issue No: 3
  • Page Range: 115-133
  • Page Count: 19
  • Language: English