Response to the Book Review Cover Image

Odpowiedź na recenzję książki
Response to the Book Review

Author(s): Krzysztof Urbaniak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Book-Review
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Keywords: Response; Krzysztof Urbaniak; Reforms; electoral system; British House of Commons; 21st century; electoral law; political practice;

Summary/Abstract: Response to the Book Review: Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019, ss. 261, napisaną przez dr. hab. Tomasza Wieciecha, prof. UJ

  • Issue Year: 2022
  • Issue No: 33
  • Page Range: 99-117
  • Page Count: 19
  • Language: Polish