THE PROBLEM OF INTERNAL AND EXTERNAL COLONIZATION IN THE POLICY OF THE AUTONOMOUS MOVEMENT OF MUSLIMS Cover Image

ПРОБЛЕМ УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ У ПОЛИТИЦИ АУТОНОМНОГ ПОКРЕТА МУСЛИМАНА
THE PROBLEM OF INTERNAL AND EXTERNAL COLONIZATION IN THE POLICY OF THE AUTONOMOUS MOVEMENT OF MUSLIMS

Author(s): Nusret Šehić
Subject(s): Ethnohistory, Islam studies, Political Essay, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Institut za istoriju
Keywords: colonization; movement of Muslims; migrations;

Summary/Abstract: Проблем етничких промјена и миграција, што je предмет ове наше расправе, присутан je био на одређен начин и у покрету босанско-херцеговачких Муслимана за вјерску и вакуфско-меарифску аутономију. У нашој историографији придаван je, све донедавно, већи значај оном дијелу програма муслиманског аутономног покрета под аустроугарском окупацијом, који се односио на захтјеве за аутономијом вјерских и вакуфско-меарифских институција, као и питању мешихата, односно проблему односа исламске вјерске заједнице у Босни и Херцеговини према шејх-ул-исламу у Цариграду.

  • Issue Year: 1976
  • Issue No: 11-12
  • Page Range: 333-342
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian