POPULATION MIGRATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 1878–1914 Cover Image

МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У БОСНИ Н ХЕРЦЕГОВИНИ 1878–1914. ГОДИНЕ
POPULATION MIGRATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 1878–1914

Author(s): Ilijas Hadžibegović
Subject(s): 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Societal Essay, Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Institut za istoriju
Keywords: migration; Bosnia and Herzegovina; 1878; 1914;

Summary/Abstract: Према расположивим изворима, тешко je утврдити тачан број странаца који су се уселили у Босну и Херцеговину од окупације до првог свјетског рата. У почетку о томе није ни вођена преЦизна статистика, Ипак, прве податке о броју странаца у Босни и Херцеговини дала je Земаљска влада у децембру 1880. године. Тада je у окупираном подручју било 4.510 аустријских и 11.765 угарских држављана, што укупно износи 16.275 припадника обију половица Монархије. Послије тога, у пописима становништва редовно je исказиван број странаца у Босни и Херцеговини.

  • Issue Year: 1976
  • Issue No: 11-12
  • Page Range: 310-317
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian