Warsaw – Berlin – Paris on the brink of a new wave of migration Cover Image

Varsovie – Berlin – Paris au bord d’une nouvelle vague de migration
Warsaw – Berlin – Paris on the brink of a new wave of migration

Author(s): Stanisław Jan Rabiej
Subject(s): Politics and society, Comparative politics, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: Weimar Triangle; European immigration crisis; foreign policy; process of integration and disintegration in the European Union;

Summary/Abstract: Celem niniejszego artykułu jest pokazanie istniejących różnic i podobieństw w podejściu do dynamiki kryzysu imigracyjnego występującego w państwach tzw. Trójkąta weimarskiego po 2015 r. Wykorzystano następujące metody badawcze: deskryptywną, komparatystyczną oraz analizę dostępnych dokumentów i materiałów źródłowych. Składa się on z trzech części: wprowadzenia do problematyki, analizy problemów lokalnych wobec fali emigracji we Francji, Niemczech i Polsce, wskazanie zróżnicowanej strategii wobec kryzysu imigracyjnego i jego przebiegu po 2015 r. oraz w konkluzji wskazującej na możliwość zastosowania pozytywnych działań wobec nowo przybyłych do Europy. Wynika z nich, po pierwsze, że państwa UE winne porzucić stereotypy degradujące obraz emigrantów/ uchodźców; po drugie, kryzys imigracyjny może w efekcie przyczynić się do wzmożenia działań integracyjnych w Unii; po trzecie, potrzebna jest wspólna polityka migracyjna Unii Europejskiej jako całości.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 21
  • Page Range: 253-266
  • Page Count: 14
  • Language: French