"Wedding" by S. Wyspiański ‒ an example of syncretic art Cover Image

„Nunta” de S. Wyspiański – exemplu de artă sincretică
"Wedding" by S. Wyspiański ‒ an example of syncretic art

Author(s): Jadwiga Mihai
Subject(s): Music, Aesthetics, Polish Literature, Theory of Literature, Drama, Sociology of Literature
Published by: Editura Universităţii din Bucureşti
Keywords: "Wedding"; Wyspiański; syncretic art;

Summary/Abstract: Drama Nunta a lui S. Wyspiański este un text pluristratificat nu doar din punct de vedere literar; structura lui transpare în câteva planuri care se întrepătrund, fiind un excelent exemplu de artă sincretică prin îmbinarea de elemente ale dramei poetice, muzicalităţii, plasticităţii, credinţelor populare şi istoriei. După părerea teoreticianului literar Andrzej Hejmer, muzicalitatea, în accepţiune generală, sugerează îndeaproape „legătura genetică dintre literatură şi muzică, dintre estetica literară şi cea muzicală, dintre anumite aspecte ale operei literare şi aspecte ale compoziţiei muzicale”.

  • Issue Year: XLIII/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 166-170
  • Page Count: 5
  • Language: Romanian