Chalenges and dilemmas in the educational process of children with disabilities Cover Image

Provocări şi dileme în educarea copiilor cu dizabilităţi
Chalenges and dilemmas in the educational process of children with disabilities

Author(s): Mihaela Grasu Ciobanu
Subject(s): Social Sciences
Published by: Editura Academiei Române
Keywords: copii cu dizabilităţi; şcoală incluzivă; şcoală specială; incluziune socială

Summary/Abstract: Una dintre categoriile de populaţie cele mai vulnerabile o reprezintă copiii cu dizabilităţi. În vederea incluziunii lor sociale ulterioare, se pune accent pe calitatea educaţiei şi recuperării acestora. Printr-un demers calitativ, interviuri semidirective aplicate actorilor relevanţi, s-au dedus principalele provocări şi dileme cu care se confruntă specialiştii în ceea ce priveşte găsirea celor mai bune soluţii pentru identificarea, evaluarea precum şi şcolarizarea acestor copii.

  • Issue Year: XXIII/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 63-86
  • Page Count: 23
  • Language: Romanian