Administrative act issued by the county agency for payments and social inspection. Adoption. The right to accommodation leave and the related allowance. Conditions. The situation of the minor placed in foster care before the adoption (Iaşi Court...) Cover Image
  • Price 3.90 €

Act administrativ emis de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială. Adopţie. Dreptul la concediu de acomodare şi la indemnizaţia aferentă. Condiţii. Situaţia minorului dat în plasament adoptatorului anterior adopţiei
Administrative act issued by the county agency for payments and social inspection. Adoption. The right to accommodation leave and the related allowance. Conditions. The situation of the minor placed in foster care before the adoption (Iaşi Court...)

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Source Material, Court case, Administrative Law
Published by: Editura Rosetti International
Keywords: accommodation leave; adoption; allowance for accommodation leave; Law no. 273/2004;

Summary/Abstract: Tribunalul a stabilit corect situaţia de fapt la care a interpretat şi aplicat legal prevederile art. 45 alin. (1) lit. c) şi art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, deoarece indemnizaţia pentru concediul de acomodare se acordă în condiţiile în care copilul i s‑ar fi încredinţat anterior adopţiei pentru acomodare. Or, în cauză, copilul minor se afla în plasament la recurenta‑reclamantă din anul 2013 astfel încât încredinţarea în vederea adopţiei nu mai avea nicio relevanţă şi nicio justificare raportat la prevederile art. 45 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 273/2004. Atât dreptul la concediul de acomodare, cât şi dreptul la indemnizaţia aferentă acestui concediu sunt condiţionate de încredinţarea minorului spre adopţie în vederea acomodării, atât durata concediului de acomodare, cât şi plata indemnizaţiei făcându‑se în raport de data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 36-37
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian