The Concordat of 1929 and the organization of Catholic worship in Romania Cover Image

Concordatul din 1929 şi organizarea cultului catolic în România
The Concordat of 1929 and the organization of Catholic worship in Romania

Author(s): Gojinescu Cristian
Subject(s): Christian Theology and Religion, Social history, Interwar Period (1920 - 1939), Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Editura Academiei Române
Keywords: Romanian state; cults; Catholic cult; religion;

Summary/Abstract: În cadrul preocupărilor statului român de a reglementa situaţia cultelor din România, printr-un sistem juridic constituţional adecvat, o atenţie deosebită a fost acordată organizării cultului catolic, problemă care va suscita un larg interes, generând confruntarea unor grupuri politice şi ecleziastice, declanşând ample dezbateri publice - uneori de o evidentă subiectivitate – respectiv poziţiei României faţă de Vatican, în vederea concretizării relaţiilor existente printr-un Concordat. Într-un raport, trimis la 31 iulie 1920, de către Dimitrie Penescu, ministru plenipotenţiar pe lângă Sfântul Scaun, lui Take Ionescu, ministru al Afacerilor Străine al României, acesta preciza că pentru reglementarea “raporturilor ce urmează a exista de acum înainte între statul român şi noii săi supuşi de religiune catolică, va fi necesar să se încheie un acord sincer şi durabil între ţara noastră şi Sfântul Scaun” 1 . Ulterior, în urma adoptării Legii pentru Regimul General al Cultelor (aprilie 1928), a fost prevăzut la articolul 7 faptul că relaţiile dintre stat şi cultul catolic vor fi stabilite printr-un acord special, care va fi supus pentru aprobare Corpurilor Legiuitoare.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 25-37
  • Page Count: 13
  • Language: Romanian