Social integration of Roma Cover Image

Integrarea socială a rromilor
Social integration of Roma

Author(s): Micu Janina
Subject(s): Politics and religion, Social differentiation, Societal Essay, Ethnic Minorities Studies, Sociology of Politics
Published by: Editura Academiei Române
Keywords: Roma minority; social integration; discrimination;

Summary/Abstract: Minoritatea romă este a doua minoritate, după cea maghiară ca proporţie numerică din totalul populaţiei. Această minoritate se confruntă cu multiple probleme, cum ar fi: sărăcia, lipsa educaţiei, probleme de sănătate, lipsa actelor de identitate, lipsa locuinţelor, şomajul şi discriminarea. Bineînţeles că sunt şi probleme care pot fi de ordin psihologic, care amplificate pot ajunge la extreme, generând astfel, la început comportamente deviante, ulterior infracţiuni.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 11-24
  • Page Count: 14
  • Language: Romanian