"My Century" by Aleksander Wat in Criticism Cover Image

„Secolul meu” de Aleksander Wat în receptarea criticii
"My Century" by Aleksander Wat in Criticism

Author(s): Constantin Geambașu
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Polish Literature, History of Communism, Theory of Literature, Sociology of Literature
Published by: Editura Universităţii din Bucureşti
Keywords: Communism; religion; history; politics; ideology; prison;

Summary/Abstract: Autor zajmuje się odbiorem krytycznym Mojego wieku Aleksandra Wata, skupiając się na dwu zasadniczych wątkach książki: na komunizmie i religii. Wat przeżywa podwójny kryzys: nihilizmu i komunizmu. Religia, do której dochodzi poprzez nawrócenie, staje się ocaleniem, chociaż jest to proces złożony i nie do końca przyswojony. Wśród krytyków toczyła się również dyskusja na temat struktury i charakteru Mojego wieku: w jakim stopniu jest to dokument historyczny czy utwór literacki? Autor artykułu podkreśla wartości poznawcze i hermeneutyczne tego cennego i oryginalnego świadectwa o XX-ym wieku.

  • Issue Year: LII/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 89-96
  • Page Count: 8
  • Language: Romanian