Read and write female writing Cover Image

Čitati i pisati žensko pismo
Read and write female writing

Author(s): Ivan Šunjić
Subject(s): Gender Studies
Published by: Matica hrvatska Mostar
Keywords: žensko pismo; žensko akademsko pismo; feministička kritika; autobiografija; esejistika; intimno; javno; autobiografska književna kritika; prakse čitanja i pisanja ženskog pisma

Summary/Abstract: Sintagma žensko akademsko pismo preuzeta je iz članka Marine Katnić Bakaršić koja ga, pišući o Ogledima o Hélenè Cixous Hanife Kapidžić Osmanagić, upotrebljava u smislu ženske akademske tradicije (u tom slučaju autorice o kojoj piše), što bi se također moglo odnositi i na znanstvenice koje su se tijekom svog akademskog rada bavile fenomenom ženskog pisma. Termin ženskog akademskog pisma u ovom radu koristit će se u ponešto izmijenjenom i preoznačenom kontekstu. Naime, njime će se pokušati terminološki ujednačiti korpus recentnih djela koja bismo mogli svrstati u red ženskog akademskog pisma, pri čemu se atribucija akademskog odnosi na njihovo metajezično/znanstveno obilježje akademskog diskursa. Primjeri ovakvih djela su nedavno objavljene knjige Rječnik tijela Andree Zlatar te O ljubavi, knjigama i stvarima koje govore Nadežde Čačinovič. Autorice, koje su većinu svog znanstvenog rada posvetile proučavanju ženskog pisma, u navedenim djelima spajaju osobno čitateljsko sa znanstvenim iskustvom koje isprepliću s intimnim, autobiografskim diskursom. Probojem intimnog u znanstveno (javno) razbija se depersonalizirani metajezični diskurs, čime je omogućeno oslobađanje autentičnog, znanstvenog i stvaralačkog ženskog glasa. Stilskim, formalnim i tematsko-idejnim obilježjima žensko akademsko pismo ukazuje da ovaj (uvjetno ga nazovimo) žanr može, u najboljem smislu te tvrdnje, biti izrazito subverzivan prema ustaljenim akademskim diskurzivnim praksama.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 68
  • Page Range: 55-65
  • Page Count: 11
  • Language: Croatian