Mythological Matter: Folklore Images in the Landscape of Latvian Textile Art in the Second Half of the 20th Century Cover Image

Mythological Matter: Folklore Images in the Landscape of Latvian Textile Art in the Second Half of the 20th Century
Mythological Matter: Folklore Images in the Landscape of Latvian Textile Art in the Second Half of the 20th Century

Author(s): Rita Ļegčiļina-Broka
Subject(s): Customs / Folklore, Music, Visual Arts, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Keywords: national art; tapestry; weaving; ancient folk art; folk song;

Summary/Abstract: 20.gadsimta 60.–80. gados Latvijas tekstilmāksla piedzīvoja uzplaukuma periodu, kas bija saistīts ar politiskām izmaiņām, profesionālās izglītības reformu un jaunu tēlveides paņēmienu apgūšanu. Īpaša loma šī perioda tekstilmākslas attīstībā pieder Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Rūdolfam Heimrātam, kura ieviestā izglītības metode, kā arī personīgie radošie mērķi ietekmēja kopējo nozares virzību vairākas sekojošās desmitgades. Attīstot tekstiliju par pilntiesīgu mākslas darbu, kurā iespējams vizualizēt māksliniecisko tēlu sižetiski vēstošā nozīmē, izveidojās īpašs laikmetīgajai tekstilmākslai raksturīgs tēmu loks. Tajā nemainīgi aktuālu vietu ieņēma folklorā un tautas mītiskajos priekšstatos balstīti tēlojumi. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu folkloras tematikas atklāsmē Latvijas tekstilmākslā ietverot periodu, kad par vienīgo radošo metodi mākslā tika noteikts sociālistiskais realisms. Pētījumā tiek skaidrots, kādi apstākļi ierosināja un veicināja folkloras tematikas izvērsumu tekstilijās, aprakstīta tēlu atveides tekstiliskā specifika, kā arī ir izveidots pārskats par raksturīgākajiem piemēriem, kuros konstatējama ne tikai nosaukumā minētā atsauce uz folkloras avotu, bet arī plašākā simboliskā nozīmē attiecināms vēstījums. Papildus atsevišķiem piemēriem tiek pētīts, kā interese par folkloru un tautas garīgo mantojumu kopumā ietekmējusi atsevišķu tekstilmākslinieku radošo darbu, īpaši izdalot Heimrāta skolas pārstāvju Aijas Baumanes un Ingas Skujiņas daiļradi. Pētījumā izmantotās metodes ir lietisko un rakstisko avotu analīze, biogrāfisko datu analīze, intervijas un etnogrāfiskā datu ieguves metode. Pētījumā ir secināts, ka folkloras tēma Latvijas profesionālajā tekstilmākslā atklājas īpašā, tekstilmateriāla īpašību ietekmētā veidā, kas ļauj izteikt māksliniecisko tēlu ne tikai tēlojoša satura veidā, bet arī materiālā kontekstā.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 43
  • Page Range: 113-131
  • Page Count: 19
  • Language: English