Latvian Folklorists in Late Socialism: Within the Workplace Cover Image

Latvian Folklorists in Late Socialism: Within the Workplace
Latvian Folklorists in Late Socialism: Within the Workplace

Author(s): Rita Grīnvalde
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Latvian Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Keywords: ārds un Darbs; institutional ethnography; Institute of Language and Literature at the Latvian SSR Academy of Sciences; history of Latvian folkloristics; Brezhnev era;

Summary/Abstract: Raksts veltīts latviešu folkloristikas vēsturei padomju perioda stagnācijas gados – Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora (daļas) darbībai. Pētījuma pamata avots ir institūta iekšējais žurnāls Vārds un Darbs, kas iznāca no 1965. līdz 1988. gadam. Šai nelielās tirāžas izdevumā viņpus padomju ideoloģijas slāņiem ir daudz vērtīgas historiogrāfiskas informācijas – par folkloras pētnieku kopīgajām un individuālajām gaitām, profesionālajām virsotnēm. Papildu avots interpretācijai ir dzīvesstāstu intervijas ar kādreizējā institūta darbiniekiem. Analīze veikta, izmantojot institucionālās etnogrāfijas metodi un padomju postkoloniālo studiju instrumentāriju. Rakstā iztirzāta folkloristu darba vides dinamika, savstarpējās saiknes un padomju ideoloģijas klātbūtne institūtā. Lūkots rast atbildes uz šādiem pētnieciskajiem jautājumiem: kāda bija latviešu folkloristu ikdiena vēlīnajā padomju sociālismā? Kā institūcijā izpaudās valsts varas manifestācijas? Kādas bija hierarhiskās attiecības? Kādi bija darba un brīvā laika saskares punkti?

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 43
  • Page Range: 30-58
  • Page Count: 29
  • Language: English