PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF SOCIAL EXCLUSION OF ROMA Cover Image

PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA
PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF SOCIAL EXCLUSION OF ROMA

Author(s): Lejla Hodžić
Subject(s): Preschool education, School education, State/Government and Education, Ethnic Minorities Studies, Inclusive Education / Inclusion, Pedagogy
Published by: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Keywords: social exclusion; social inclusion; inclusion in education; Roma;

Summary/Abstract: Socijalna isključenost društvena je pojava koja se javlja u svim zemljama neovisno o stepenu njihovog razvoja. To je proces kojim se određene skupine stavljaju u podređen položaj jer ih se diskriminira po različitoj osnovi. Brojne su skupine koje podliježu rizicima socijalne isključenosti, međutim, jedna od najugroženijih zasigurno jeste romska populacija. Socijalna isključenost Roma proizvodi višestruke posljedice. Složenost i isprepletenost problema koji niču i nastaju iz socijalne isključenosti sadrže i sa sobom nose ozbiljne pedagoške implikacije. Prevazilaženje socijalne isključenosti nije jednostavni problem inkluzije. Puko uključivanje Roma u sfere, iz kojih su decenijama bili isključeni, ne bi upriličilo željene rezultate. Otuda se ovo uključivanje mora zasnovati na istraživačkim rezultatima prirode i karaktera socijalne isključenosti. U radu će biti iznesene pedagoške implikacije koje iz njih proizilaze te osnovne mogućnosti i prijedlozi za prevazilaženje i preveniranje pojave socijalne isključenosti Roma.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-105
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian