PEDAGOGICAL APPROACH TO EDUCATION: THEORETICAL, EMPIRICAL RESEARCH AND PRACTICAL ASPECTS Cover Image

PEDAGOGIJSKI PRISTUP ODGOJU I OBRAZOVANJU: TEORIJSKI, EMPIRIJSKO-ISTRAŽIVAČKI I PRAKTIČNI ASPEKT
PEDAGOGICAL APPROACH TO EDUCATION: THEORETICAL, EMPIRICAL RESEARCH AND PRACTICAL ASPECTS

Author(s): Marko Palekčić
Subject(s): History of Education, Sociology of Education, Philosophy of Education, Pedagogy
Published by: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Keywords: pedagogical perspective; pedagogical theory; pedagogical empirical research and pedagogically shaped practice;

Summary/Abstract: Uvjeti iskoraka u odgoju i obrazovanju, iz pedagogijske perspektive, razvoj su pedagogijske teorije – umjesto teorija, pojmova i modela, koje pedagogija preuzima od drugih društvenih i humanističkih znanosti (1), primjerenije razmatranje odnosa između pedagogijske teorije i empirijskog istraživanja u pedagogiji – umjesto pukog preuzimanja metoda empirijskog istraživanja od drugih znanosti (2) i oblikovanje pedagoške prakse sukladno pedagogijskoj teoriji („domaćim pojmovima“) i poduprto specifičnim pedagogijskim empirijskim pristupom – umjesto oblikovanja zatečene pragme uz pomoć „stranih pojmova“ (3). Ova se pitanja tematiziraju u radu. Za sva tri pitanja navode se primjereni argumenti proizašli iz meta-teorijskih analiza i vlastitih empirijskih istraživanja autora teksta. Zaključak rada upućuje na – djelomice već razvijen i / ili se nalazi u procesu daljeg razvoja – specifičan (differentia specifica) pedagogijski pristup odgoju i obrazovanju. Samo na ovaj način, gledano iz pedagogijske perspektive (prema našem mišljenju), mogući su daljnji iskoraci u odgoju i obrazovanju.

  • Issue Year: 2/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 12-25
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian