A review of the book "Place and space. Landscape in the experience of the population of the Bieszczadzki National Park" by Krystian Połomski Cover Image

Recenzja książki Krystiana Połomskiego "Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego"
A review of the book "Place and space. Landscape in the experience of the population of the Bieszczadzki National Park" by Krystian Połomski

Author(s): Miłosz Miszczyński
Subject(s): Review
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 149/2010
  • Issue No: 4
  • Page Range: 186-190
  • Page Count: 5
  • Language: Polish