Letters, Polemics and Corrections  Cover Image
  • Price 0.80 €

Listy, polemiki, sprostowania
Letters, Polemics and Corrections

Author(s): Agata Araszkiewicz, Agnieszka Drotkiewicz, Ewa Majewska, Paweł Dunin-Wąsowicz, Ewa Toniak
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury

Summary/Abstract: Paweł Dunin-Wąsowicz / Agata Araszkiewicz / Ewa Majewska (Między popkulturą a polską kulturą narodową, która ma kłopot, czyli po co dandysowi ekonomia polityczna) / Agnieszka Drotkiewicz / Ewa Toniak

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 01
  • Page Range: 140-146
  • Page Count: 7
  • Language: Polish