CULTURE OF "TEFERIČ" Cover Image

KULTURA TEFERIČA
CULTURE OF "TEFERIČ"

Author(s): Dušan Grabarijan
Subject(s): Cultural history, Architecture, Social history, Modern Age
Published by: JU Muzej Sarajeva
Keywords: architecture; nature; teferič; culture; modern age; Sarajevo;

Summary/Abstract: Zanimljivi su odnosi čovjeka prema prirodi u raznim kulturama. Kršćanstvo je u prva vremena odvraćalo čovjeka od tijela i prirode, dok ga je islamska nauka, naprotiv, opet vodila k njima. Evropska srednjovjekovna kultura propovijeda asketizam i mortifikaciju tijela, ona odvraća čovjeka od svih zemaljskih užitaka i pogleda na materijalni svijet - sve samo radi duhovnog i nadzemaljskog života poslije smrti. Islamska nauka je, naprotiv, prema tjelesnom kultu prijateljski raspoložena i određuje mu mjesto kao i antički svijet.

  • Issue Year: 1970
  • Issue No: 3
  • Page Range: 43-50
  • Page Count: 8
  • Language: Croatian, Serbian