„Inkvizitoriaus dilema“ Vidurio ir Rytų Europai
"Torturer’s Dilemma" for Central and Eastern Europe

Author(s): Giedrius Lingė
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Vidurio ir Rytų Europa; Central and Eastern Europe; demokratija; democracy

Summary/Abstract: Šis darbas pratęsia naujų demokratijų santykio su buvusiu nedemokratiniu režimu tyrimą, atliktą autoriaus bakalauriniame darbe, aktualizuodamas jį demokratiją atkūrusios Vidurio ir Rytų Europos situacijai. Pasinaudojant ankstesniame darbe pristatytu modeliu, kuris santykio su buvusiu režimu galimybes klasifikuoja per to režimo tipo ir jo baigties aplinkybių sąveiką, siekiama pagrįsti bendra komunistine praeitimi pridengtus regiono valstybių demokratinės tranzicijos skirtumus. Atitinkamai paaiškinami naujų lyderių pasirinkti nevienodi keliai, sprendžiant komunistų partijos struktūrų ir atskirų veikėjų atsakomybės problemą. The article furthers the research on the relation of democratizing states with their former non-democratic regimes by focusing on the situation in the Central and Eastern Europe’s re-established democracies. The author utilizes his previously introduced research framework, based on the assessment (and interplay) of the type of the regime and the manner in which it ended. This serves to emphasize differences in the democratic transition of the region’s states and, accordingly, the various paths chosen by new leaders in dealing with the problem of Communist party activist responsibility. The article also touches upon structural and psychological legacy of Communism.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 01
  • Page Range: 139-157
  • Page Count: 19
  • Language: Lithuanian