ONE HUNDRED AND THIRTY ANNIVERSARY OF THE GRAMMAR OF THE BOSNIAN LANGUAGE Cover Image

STO TRIDESETA GODIŠNJICA GRAMATIKE BOSANSKOGA JEZIKA
ONE HUNDRED AND THIRTY ANNIVERSARY OF THE GRAMMAR OF THE BOSNIAN LANGUAGE

Author(s): Muhamed Šator
Subject(s): Theoretical Linguistics, Syntax, Historical Linguistics, South Slavic Languages, School education, History of Education, 19th Century, Stylistics
Published by: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Keywords: Bosnian language grammar; History of Bosnian language; 1890; Cyrilic; Orthography; Language nomination; Davorin Nemanić; High school literature;

Summary/Abstract: Kao što je poznato, Gramatika bosanskog jezika štampana je 1890. godine, ćirilicom i latinicom, a doživjela je nekoliko izdanja i bila udžbenik prema kome su se ravnali i iz koga su jezik učili mnogi školovani ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ta činjenica je u našoj nauci gotovo potpuno zanemarena, a još uvijek nema detaljne studije o ovom udžbeniku koji je za izgradnju jezičnog standarda u Bosni i Hercegovini bio temeljno polazište. Gramatika je na temeljima tadašnjih saznanja o jeziku sistematizirala jezičke činjenice i ustalila pravopisne odredbe u vremenu kada je i u Srbiji, a naročito u Hrvatskoj, još uvijek bilo mnogo pravopisnih dilema i različitih pravopisnih koncepcija.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 17
  • Page Range: 57-106
  • Page Count: 50
  • Language: Bosnian