Linguistic picture of life and death in Polish and Hungarian (in the light of phraseologisms and survey materials) Cover Image
  • Price 25.00 €

Językowy obraz życia i śmierci w języku polskim i węgierskim (w świetle frazeologizmów i materiałów ankietowych)
Linguistic picture of life and death in Polish and Hungarian (in the light of phraseologisms and survey materials)

Author(s): Júlia Hamsovszki
Subject(s): Phraseology
Published by: Akadémiai Kiadó

Summary/Abstract: Dziewońska Dorota: Językowy obraz życia i śmierci w języku polskim i węgierskim (w świetle frazeologizmów i materiałów ankietowych). Budapest: XII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 2008. 202 s

  • Issue Year: 65/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 231-232
  • Page Count: 2
  • Language: Polish