Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

A

Osman Arpaçukuru İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu Turkish Oku Okut Yayınları

B

Harun Bekiroğlu, Talip TUĞRUL İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması: Veri Tabanları – Kütüphaneler - Atıf Dizinleri Turkish Oku Okut Yayınları

Ç

Mehmet ÇALIŞKAN Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu Turkish Oku Okut Yayınları

D

Abdullah Demir Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2021: Bildiri Özetleri Kitabı Turkish, English Oku Okut Yayınları
Abdullah Demir 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı Turkish, English Oku Okut Yayınları

G

Özcan Güngör Bir Sosyolog Bir Kavram ve Din - 1 Turkish Oku Okut Yayınları

İ

Muammer İskenderoğlu Kitap Değerlendirmesi Nasıl Yazılır? Turkish Oku Okut Yayınları
Necati İşler Suûdü’l-Mevlevî: Hayatõ, Eserleri ve Dîvânõ (Zâdegân) Turkish Oku Okut Yayınları

K

Ahmet Mekin Kandemir Big Bang ve Yaratılış Turkish Oku Okut Yayınları
Fatma Kurttekin On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler Turkish Oku Okut Yayınları

S

Yusuf Sansarkan İsmâilîlik ve Neoplatonizm: Ebû Ya‘kûb es-Sicistânî Örneği Turkish Oku Okut Yayınları
Hümeyra SEVGÜLÜ HACİİBRAHİMOĞLU Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği Turkish Oku Okut Yayınları

Ş

Mehmet Ali Şimşek Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması Turkish Oku Okut Yayınları
Result 1-13 of 13
Toggle Accessibility Mode