Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

B

Slavia Barlieva Агиографските творби за св. Кирил и Методий в Legenda aurea на Яков Ворагински (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 11) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Slavia Barlieva Cyrillo-Methodiana et Varia Mediaevalia. Паметници на кирило-методиевската традиция English, Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Slavia Barlieva Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

D

Angel Davidov, Petar Dinekov, Ivan Dujchev, Dora Mircheva, Svetlina Nikolova, Donka Petkanova Кирило-Методиевски студии. Кн. 1 Bulgarian, Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Ekaterina Dogramadzhieva Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X–XVII в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 19) Bulgarian, Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Ewelina Drzewiecka Юбилейно и модерно. Кирило-Методиевският разказ през социализма в България (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 29) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

I

Maya Ivanova Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил Философ (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 22. Кирило-Методиевски извори. Т. 1) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Vera Ivanova-Mavrodinova, Lilyana Mavrodinova Украсата на старобългарските ръкописи до края на XI век (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 12) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

K

Krassimira Kostova Ритмични структури в старобългарски глаголически паметници (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 11) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

M

Lilyana Mavrodinova Иконография на дванадесетте големи църковни празника в средновековната стенна живопис в България (ІХ–ХІV в.) Bulgarian, French Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Lilyana Mavrodinova Старозаветни лица и събития в средновековната стенна живопис по българските земи (IX – XIV в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 12) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Boyka Mircheva Опис на преписите на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 23. Кирило-Методиевски извори. Т. 2) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Boyka Mircheva Успение Кирилово в южнославянската православна традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 28. Кирило-Методиевски извори. Т. 3). Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Tatyana Mostrova Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновексвието. (Кирило-Методиевите традиции в паметници от XIV в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 24) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

N

Konstantinos Nihoiritis Атонската книжовна традиция в разпространението на Кирило-Методиевските извори (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 7) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

P

Roumyana Pavlova Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 9) Bulgarian, Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Georgi Popov Триодни произведения на Константин Преславски (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 2) Bulgarian, Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

T

Maria Totomanova-Paneva Книги Царства в славянската хронографска традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 27) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

V

Johannes G. Van der Tak Euthalius the Deacon Prologues and Abstracts in Greek and Church Slavic Translation (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 15) English, Greek, Ancient (to 1453), Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Boryana Velcheva Късната българска глаголица (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 12) Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките

Y

Maria Yovcheva Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV век (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 16) Greek, Ancient (to 1453), Bulgarian, Old Bulgarian Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Result 1-21 of 21