Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

v

Hans von Lehndorff Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z lat 1945-47 Polish Ośrodek KARTA

V

Vladan Vlajković, Sonja Biserko Military Secret Part I English Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Vladan Vlajković, Sonja Biserko Military Secret Part II English Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Eric Voegelin Od oświecenia do rewolucji Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Vilmos Voigt SUGGESTIONS TOWARDS A THEORY OF FOLKLORE English Mundus Novus Kft.
Lujo Vojnović Histoire de Dalmatie, vols I + II French CEEOL Publishing
István Károly Vörös „...házam imádság házának hivatik minden népek számára!” Hungarian Virágmandula Kft. - Kronosz Kiadó
László Vörös, Răzvan Adrian Marinescu, Viktoriya Kolp Analytická historiografia versus národné dejiny. „Národ" ako sociálna reprezentácia. Slovak Historický ústav SAV
Matej Vrebac, Emina Bošnjak One su naše danas Bosnian, Croatian Sarajevo Open Centre
Radina Vučetić Coca-Cola Socialism English Central European University Press
Ilija Vujačić, Nikola Beljinac Nova Evropa i njena periferija English, Serbian Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Ilija Vujačić, Bojan Vranić Urušavanje ili slom demokratije English, Serbian Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Maja Vukadinović Zvezde supermarket kulture Serbian Izdavačko preduzeće CLIO
Mladen Vuksanović PALE. Dnevnik 5.4. - 15.7.1992 Croatian Durieux
Dragan Vukšić Žumberački uskoci - unijačenje i odnarođivanje Croatian Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj

W

Elżbieta Wagner-Czauderna, Tadeusz Krawczyński vel Krawczyk Laboratorium chemii. Skrypt dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Przemysław Waingertner Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej "Zet" i ruch zetowy (1886-1996) Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wojciech Walczak Unicka eparchia turowsko-pinska w XVII-XVIII w. Struktura organizacyjna Polish Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Wojciech Walczak The Structure of the Uniate Turau‑Pinsk Eparchy in the 17th and 18th Centuries English Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Maciej Walczak Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический, словообразовательно-морфологический и стилистический аспекты) Russian Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Bartłomiej Walczak RODZINA TRANSNARODOWA Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Danuta Walczak-Duraj Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Agata Walczak-Niewiadomska Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Pańko Walerian, Teresa Kurowska O prawie własności i jego współczesnych funkcjach Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Marzena Walińska „Żywoty świętych ten Apollo pieje”. Studia nad tradycją mitologiczną w literaturze staropolskiej Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Jacek Tadeusz Waliński Complementarity of Space and Time in Distance Representations. English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jacek Tadeusz Waliński Verbs in Fictive Motion English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Krzysztof Waliszewski Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Anna Warakomska Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii Polish, German Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Katarzyna Warcaba Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych. "Katomyomachia" Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Krystyna Warchał Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles English Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Jacek Warchala Formy perswazji Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Wasąg W cieniu ojca. Awangarda prozatorska lat 30. XX wieku. Rudnicki, Napierski, Schulz, Tarn Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Lenka Waschková Císařová, Andrej Tušer Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009 Czech Nakladatelství Masarykovy univerzity
Ewa Wasilewska-Kamińska Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Marcin Wasilewski Protagoras z Abdery - sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania English, Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Marek Jan Wasiński Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Arkadiusz Wąsiński Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Andrzej Waśkiewicz PARADOKSY IDEI REPREZENTACJI POLITYCZNEJ Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Krzysztof Waśniewski CZY DŁUG PUBLICZNY MUSI ROSNĄĆ? Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Krzysztof Waśniewski CAPITALISM AND POLITICAL POWER English Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Patrick Wautelet, René de Groot Reflections on quasi-loss of nationality in comparative, international and European perspective English CEPS Centre for European Policy Studies
Max Weber Etyka protestancka i duch kapitalizmu Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Jan Węgleński IMIGRACJA A GLOBALIZACJA Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Jan Weiss The House of a Thousand Floors English Central European University Press
Anton Weiss-Wendt On the Margins. About the History of Jews in Estonia English Central European University Press
Fabian Welc Tell Atrib 1985-1995 IV. Faience Objects. PAM Monograph Series 5 English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Jerzy Wełna A Brief Outline of the History of English English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Andrzej Weseliński A Dictionary of Film Terms and Film Studies English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej (całość) Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Result 3601-3650 of 3857