Browse by Ebooks

Author Title Language Publisher

S

Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik II German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik V German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik III German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik IV German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik VI German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik VII German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik VIII German CEEOL Publishing
Samuel Steinherz Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik IX German CEEOL Publishing
Żaneta Stelter DORASTANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Marek Stępień, Maria Luisa Uberti Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Natalia Stępień-Lampa Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Lada Stevanović Смех на погребу English Етнографски институт САНУ
Jeff Stickney, Peter Roberts, Tina Besley, Ronald Barnett, James Reveley, George Lăzăroiu, Brian Opie, Susanne Maria Weber, Klas Roth, Morwenna Griffiths, Marianna Papastephanou, A. Chr. (Tina) Engels-Schwarzpaul, Yun-shiuan (Viola) Chen, Yusef Waghid, Michael A. Peters, Peter McLaren Liber amicorum: A Philosophical Conversation among Friends - A Festschrift for Michael A. Peters English Addleton Academic Publishers
Zoran Stojiljković, Jelena Lončar, Dušan Spasojević Parlament i demokratija Serbian Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Mieczysław Stolarczyk Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015 Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
M. Mark Stolarik The Czech and Slovak Republics English Central European University Press
Marcin Stolarski Direct Measurement of the Gluon Polarisation in the Nucleon Using the All-pT Method at the COMPASS Experiment at CERN English Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rumen Stoyanov Из говора на село Драганово Bulgarian Издателство »Изток-Запад«
Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov, Andrea Di Nicola, Fabrizio Constantino, Fiamma Terenghi, Andrea Cauduro, Barbara Vettori Mapping Anticorruption Enforcement Instruments English Център за изследване на демокрацията
Alexander Stoyanov Измерване и наблюдение на корупцията: световната практика и българският опит Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Alexander Stoyanov, Boyko Todorov, Emil Tsenkov, Maria Yordanova, Marko Hajdinjak, Ognian Shentov Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies English Център за изследване на демокрацията
Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov, Andrea Di Nicola, Fabrizio Costantino Мониторинг на антикорупцията в Европа. Оценка на антикорупционните политики и измерване на корупцията Bulgarian Център за изследване на демокрацията
Alexander Stoyanov, Alexander Gerganov, Andrea Di Nicola, Fabrizio Costantino Monitoring Anti-Corruption in Europe. Bridging Policy Evaluation and Corruption Measurement English Център за изследване на демокрацията
Lubomir Stoykov, Petko Todorov, Tsvetan Kulevski, Bilyana Tomova, Svetla Tsankova, Ivaylo Hristov, Stella Konstantinova Angova, Martin Ossikovski, Mariya Nikolova Медиите между мисията и бизнеса Bulgarian Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Krzysztof Strachota Tajikistan: the trial period English, Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Krzysztof Strachota Armed Conflicts in the Post-soviet Region. Present Situation, Prospects for Settlement. Consequences English, Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Krzysztof Strachota, Anna Wołowska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz New Regional In-Security System in Central Asia /// Caspian oil and gas: the facts at the end of the year 2000 /// Russian Gas Industry - Current Condition and Prospects English, Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Krzysztof Strachota Turkey and the Kurdish problem English Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Krzysztof Strachota Turcja i węzeł kurdyjski Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Krzysztof Strachota The Middle East in the shadow of the Islamic State English Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Krzysztof Strachota Bliski Wschód w cieniu Państwa Islamskiego Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Tomasz Stryjek UKRAINA PRZED KOŃCEM HISTORII Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Jan Strzelecki Bolesna adaptacja. Społeczne skutki kryzysu w Rosji Polish Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Jan Strzelecki Painful adaptation. The social consequences of the crisis in Russia English Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Paweł Strzelecki Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Beata Stuchlik-Surowiak Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Anna Studenska Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek Geologia regionalna Polski Polish Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Gojko Subotić, Bojan Miljković, Irena Špadijer, Ida Toth Натписи историјске садржине у зидном сликарству French, Serbian Vizantološki institut SANU
Petr Suchánek Designing and Deploying Logistic Systems English ASERS Publishing
Shaykh Shihabuddin Suhrawardi al-Maqtul ORIJENTALNA MUDROST - TEOZOFIJA SVJETLOSTI Bosnian Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Mirosław Sułek PROGNOZOWANIE I SYMULACJA MIĘDZYNARODOWA Polish Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Mihai Surdu Those Who Count English Central European University Press
Arleta Suwalska English Educational Policy English Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Sanda Svetoka, Anna Reynolds, Linda Curika SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF HYBRID WARFARE English NATO Strategic Communications Centre of Excellence
David Svoboda, Cóílín O’Connor Crimes of the Communist Regimes - Proceedings of an international Conference held in Prague, 24–26 February 2010 English Ústav pro studium totalitních režimů
Urszula Swadźba, Monika Cekiera, Monika Żak Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia English, Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Alicja Szajnowska-Wysocka, Sławomir Sitek Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Bożena Szałasta-Rogowska Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Bożena Szałasta-Rogowska Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga Polish Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Result 2251-2300 of 2672