Sejm Review Cover Image

Przegląd Sejmowy
Sejm Review

Publishing House: Wydawnictwo Sejmowe
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: irregular and other
ISSN: 1230-5502
Status: Later issues not available

  • 2004
  • Issue No. 1/60
  • Issue No. 2/61
  • Issue No. 3/62
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleEnglish }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Przegląd Sejmowy" has been created in a row of a decision of the Chief of the Office of the Lower House of the Polish Parliament (Szef Kancelarii Sejmu). The periodical has been established in 1993. At the beginning, it used to be a quarterly, since the middle of 1996 "Przegląd Sejmowy" is a bimonthly publication. It contains primarily scientific papers on the constitutional law and Parliament law specifically. The aim of "Przegląd Sejmowy" is to encourage the envelopment of the Polish parliamentary system. Scientists, students, politicians, civil servants and teachers are mainly the readership of the periodical. KOMITET REDAKCYJNY Redaktor naczelny WIESŁAW SKRZYDŁO Zastępca redaktora naczelnego WIESŁAW STAŚKIEWICZ Sekretarz naukowy ANDRZEJ SZMYT Członkowie KRZYSZTOF CZESZEJKO-SOCHACKI, LESZEK GARLICKI, JERZY GÓRAL, MIROSŁAW GRANAT, MARCIN KUDEJ, WOJCIECH KULISIEWICZ, PAWEŁ SARNECKI, ZBIGNIEW WITKOWSKI, KRZYSZTOF WÓJTOWICZ Redaktor prowadzący GRAŻYNA POLKOWSKA-NOWAK Tłumaczenia: na język angielski ALBERT POL, ZBIGNIEW SZYMAŃSKI na język rosyjski ANDRZEJ KUBIK W wypadku wykorzystania tekstów i informacji z „Przeglądu Sejmowego" w innych publikacjach prosimy o powołanie się na nasze czasopismo. Uwaga. Artykułów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów w tekstach nadesłanych do publikacji. © Copyright by Kancelaria Sejmu Warszawa 2004 ISSN 1230-5502 KANCELARIA SEJMU Korekta techniczna, łamanie, druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe Arkuszy wydawniczych 19,25. Arkuszy drukarskich 14,25 Wydanie pierwsze Warszawa, lipiec 2004 Nakład 770 egz. Adres: „Przegląd Sejmowy", ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa, tel./fax 694-13-00 e-mail: przegsejm@sejm.gov.pl http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/przeglad.htm