The multi-speed Baltic States. Reinforcing the defence capabilities of Lithuania, Latvia and Estonia Cover Image

Bałtowie wielu prędkości. Wzmacnianie potencjału obronnego Litwy, Łotwy i Estonii
The multi-speed Baltic States. Reinforcing the defence capabilities of Lithuania, Latvia and Estonia

Author(s): Piotr Szymański
Subject(s): Politics, Governance, Public Administration, Public Law, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Baltic States; Lithuania; Latvia; Estonia
Summary/Abstract: Państwa bałtyckie z perspektywy Zachodu i Rosji często traktowane są jako spójny region. Jednak odmienne potencjały gospodarczo-demograficzne, kultury strategiczne i położenie geograficzne wpływają na różnice w ich modelach obronnych. Estonia rozwija armię poborową z dużymi zdolnościami mobilizacyjnymi, Łotwa stawia na armię zawodową z niewielką przeszkoloną rezerwą, a Litwa zdecydowała się na połączenie obu modeli.

  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish