England and France in the Slovak foreign political thought Cover Image

Anglicko a Francúzsko v slovenskom zahraničnopolickom myslení.
England and France in the Slovak foreign political thought

Author(s): Dušan Kováč
Subject(s): Diplomatic history, Political history, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: England; France; Slovakia; foreign policy; political programs; nationalism; 19th century;
Summary/Abstract: Slovenské politické myslenie je úzko späté so slovenskými politickými programami. V 19. storočí v súvislosti so šírením ideológie nacionalizmu bol politický program dominantný a politické myslenie bolo akýmsi sprievodným javom politického zápasu. Politický program formovala elita národa – jeho politickí a kultúrni predstavitelia – a tá istá elita sa pokúšala svoje idey formulovať v tlači i v samostatných publikáciách.

  • Page Range: 70-85
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak