Model of consultancy in the area of personal finance in Poland against the background of international experience Cover Image

Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
Model of consultancy in the area of personal finance in Poland against the background of international experience

Author(s): Krzysztof Waliszewski
Subject(s): Business Economy / Management, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: finanse osobiste;finanse gospodarstw domowych;doradztwo finansowe;planowanie finansowe;regulacje finansowe;detaliczne usługi finansowe;ochrona konsumenta;
Summary/Abstract: W związku z rosnącą rolą finansów w działalności gospodarstw domowych, co określa się mianem finansjalizacji gospodarstw domowych, przy niedostatecznej wiedzy ekonomiczno-finansowej, asymetrii informacji, asymetrii rozumienia informacji i znaczącej przewadze instytucji finansowych w stosunku do konsumentów, gospodarstwa domowe powinny być wspierane w planowaniu swoich finansów przez profesjonalistów, jakimi są doradcy finansowi. Monografia o imponującej zawartości faktograficznej jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym studium doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, przez co wypełnia istniejącą lukę piśmienniczą. W monografii dokonano diagnozy modelu doradztwa finansowego oraz określono przyszły jego model według autorskiej koncepcji. Olbrzymia baza dokumentacyjna książki, systematyczność analiz uwzględniających wątki ekonomiczne, prawne i organizacyjne, wybitna znajomość badanej tematyki przez autora publikacji czyni ją niezmiernie użyteczną merytorycznie dla praktyków życia gospodarczego oraz badaczy zjawiska, inspirując do podejmowania dalszych badań w tym obszarze. Książka może być znakomitym podręcznikiem dla studentów kierunków ekonomicznych oraz dla doradców finansowych i osób przygotowujących się do pracy w zawodzie doradcy. W kompleksowym ujęciu tematu wykorzystano liczne dane, krajową i międzynarodową literaturę przedmiotu (desk research) oraz własne badania empiryczne (field research). Monografia została nagrodzona przez Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów w 2017 r., była nominowana do Nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami, a także otrzymała nagrodę indywidualną rektora UEP za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-897-6
  • Page Count: 462
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish