Chapter 1: Crucial aspects of managerial practice Cover Image

1. kapitola: Rozhodujúce aspekty manažérskej praxe
Chapter 1: Crucial aspects of managerial practice

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Manažérske teórie sa neustále rozvíjajú a najčastejšie sú oneskorenou reflexiou situácie v podmienkach praxe. Nové skúsenosti sú neraz „draho zaplatené“ tým, že manažment pri nesprávnom rozhodnutí až po určitých stratách nachádza vhodné riešenie. Dokonca aj v prípadoch, keď už na danú situáciu existujú verifikované teoretické poznatky, manažment ich nepozná a nanovo prijíma rozhodnutia, ktoré môžu byť neefektívne, prípadne spôsobia značnú škodu. Aby sa tomu predišlo, je žiaduce podrobnejšie sa zoznámiť predovšetkým s tými aspektmi manažérskej praxe, ktoré na ňu vplývajú zásadným spôsobom.

  • Issue Year: I/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 27-67
  • Page Count: 41
  • Language: Slovak