Chapter 1: Basics of business and entrepreneurial strategy Cover Image

1. kapitola: Základy podnikovej a podnikateľskej stratégie
Chapter 1: Basics of business and entrepreneurial strategy

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Základom úvah na pochopenie podnikovej a podnikateľskej stratégie je vymedziť základné pojmy, objasniť podstatu stratégie a princípov strategického myslenia. Atribúty formovania stratégie smerujú k strategickej vízii, poslaniu podniku a podnikateľským cieľom. Očakáva sa, že vedenie podniku a záujmové skupiny akceptujú podnikateľskú etiku a aj pri presadzovaní svojich záujmov napĺňajú etický postoj a uvedomujú si sociálnu zodpovednosť podniku.

  • Issue Year: I/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 23-69
  • Page Count: 47
  • Language: Slovak