The Relations of the Polish–Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin Cover Image

A Lengyel–Litván Unió kapcsolatai a Szafavida Birodalommal és az ecsmiadzini katholikoszátussal
The Relations of the Polish–Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin

Author(s): Kornél Nagy
Subject(s): 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Summary/Abstract: Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych. The Relations of the Polish–Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin in the Light of Archival Documents. Red./Eds.: Jaśkowski, Stanisław – Kołodziejczyk, Dariusz – Mnatsakanyan, Piruz. Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017. 398 p.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 3
  • Page Range: 486-489
  • Page Count: 4
  • Language: Hungarian