Chapter 1: Strategic position of Public Relations Cover Image

1. kapitola: Strategická pozícia Public Relations
Chapter 1: Strategic position of Public Relations

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Communication studies
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: V procese nebývalých spoločenských premien a rastu konkurencie vytváranie vzťahov s verejnosťou (PR – Public Relations) nadobudlo pre podniky strategický význam. Komunikačná akcelerácia a šírka komunikačného „zásahu“ v globálnom komunikačnom priestore jednoznačne ovplyvňujú kvalitu podnikateľského mikroprostredia, obchodné podmienky s partnermi a v konečnom dôsledku ovplyvňujú hodnotu samotného podniku. Nová situácia nastoľuje nové požiadavky, tzn. že rozvíjanie vzťahov s verejnosťou si vyžaduje kreatívne postupy, multiplikovanosť zdieľaných komunikačných obsahov, variantné využívanie rozličných komunikačných technológií a nástrojov. Zároveň sa očakáva interaktivita vzťahov a integrovaný vplyv aj v nečakaných krízových situáciách.

  • Issue Year: III/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 25-90
  • Page Count: 66
  • Language: Slovak