Chapter 2: Requirements for design and reconfiguration of production systems Cover Image

2. kapitola: Požiadavky na projektovanie a rekonfiguráciu produkčných systémov
Chapter 2: Requirements for design and reconfiguration of production systems

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Dosiahnutie maximálne najvyššej možnej úrovne zodpovedajúcej zaradeniu sa medzi svetovo excelentné podniky je možné až po analýze vlastného konkurenčného potenciálu, a správnom rozhodnutí o smere ďalšieho rozvoja a rastu v tomto zložitom a ťažko predvídateľnom prostredí chaosu, neustálych premien a nevyhnutnosti reakcie na nové situácie. Navyše, na zaradenie sa medzi globálnych vodcov v danom odvetví nestačí reagovať na nové situácie, ale skôr ich treba vytvárať vlastnou kreativitou a výnimočnými, prípadne doteraz neznámymi produktmi s novými funkciami, či spoločensky prelomovými riešeniami, napr. v podobe materiálových či duševných produktov celosvetového významu.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 133-146
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak