Chapter 1: Designing a world-class enterprise. Contexts of business design, planning and production management Cover Image

1. kapitola: Projektovanie podniku svetovej triedy. Súvislosti projektovania podniku, plánovania a riadenie produkcie
Chapter 1: Designing a world-class enterprise. Contexts of business design, planning and production management

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Projektovanie podniku, zvlášť podniku globálnej dimenzie, je mimoriadne náročný tvorivo-organizačný proces. Vyžaduje si veľké skúsenosti projekčného tímu, znalosti na verifikovanej úrovni s prístupom do svetových databáz. Ako samozrejmosť sa očakávajú aplikácie najnovších trendov v danej oblasti so zámerom zvyšovať konkurenčný potenciál projektovaného podniku. Už v rámci prípravy na započatie projektovania je potrebnéstanoviť základné parametre. Tzn., že sa zvažuje podnikateľský zámer a v projekte sa tomu prispôsobujú všetky rozhodujúce hľadiská. Ak ide o projektovanie „na zelenej lúke“, potom už na úrovni plánovania tvorby projektu sa utvárajú podnikateľské vízie, ciele a stratégie dosahovania cieľov.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 35-41
  • Page Count: 7
  • Language: Slovak