"GROWING HOUSING DISCHARGES" - BETWEEN QUOTES, INTERPRETATIONS AND NOTES BELOW Cover Image

"RASTOČA STANOVANJSKA NESKLADJA" - MED CITATI, INTERPRETACIJAMI IN OPOMBAMI POD ČRTO
"GROWING HOUSING DISCHARGES" - BETWEEN QUOTES, INTERPRETATIONS AND NOTES BELOW

Author(s): Srna Mandić
Subject(s): Rural and urban sociology, Socio-Economic Research
Published by: Slovensko sociološko društvo (in FDV)
Keywords: Living situation in Slovenia; Housing; oversized housing; apartments; flats;

Summary/Abstract: Pričujoče besedilo je komentar k navedbi v članku B. Verlič Deklevove Urban Mobility and Housing Shortages: The Case of Slovenia (Družboslovne razprave št. 15-16). Tu je pri podatkih, ki dokazujejo "rastoča stanovanjska neskladja”, vir Kraigher, Mandič, SNP, 1991 nekorektno naveden: avtorica namreč ni označila, kaj je iz vira povzeto, kaj pa je njena izvirna - po mojem mnenju zelo sporna - ocena. Natančneje: Tabela 7 (str. 124) prinaša podatek, da je leta 1991 v ‘‘prevelikem stanovanju (nad standardi)" živelo 54% slovenske populacije. Kot vir, iz katerega so podatki “izbrani in sestavljeni”, je poleg vira Blejec (1984) naveden tudi omenjeni vir. To pa ne drži, saj ni omenjal “prevelikega stanovanja", ampak je uporabljal izraz “presega vrednost družbenega dogovora".

  • Issue Year: 10/1994
  • Issue No: 17-18
  • Page Range: 276-278
  • Page Count: 3
  • Language: Slovenian