Albanian and Italian epic Cover Image
  • Price 3.90 €

Epika shqiptare dhe ajo italiane
Albanian and Italian epic

Author(s): Xhovani Bronxini
Subject(s): Customs / Folklore, Geography, Regional studies, Studies of Literature, Middle Ages, Albanian Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Italian literature
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Albania; Italy; epic; ballads; middle ages;

Summary/Abstract: «Rrallëherë në letërsinë botërore shfaqet një gjini artistike e përbashkët për shumë popuj si balada e shekujve XIII-XVI. Shumica e popujve evropianë kanë caktuar një pikëpjekje në terrenin e baladës». Kështu shprehej A. Heusler më 1922.

  • Issue Year: 04/1984
  • Issue No: 01
  • Page Range: 49-55
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian