AHMED SMAJLOVIĆ AND TRANSLATION Cover Image

AHMED SMAJLOVIĆ I PREVOĐENJE
AHMED SMAJLOVIĆ AND TRANSLATION

Author(s): Mehmed Kico
Subject(s): Bibliography, Translation Studies
Published by: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Keywords: translation as a mental activity; translation function; translation and communication; original language; target language; practical translation; normative translation;

Summary/Abstract: Preko pedeset radova, putem kojih Ahmed Smajlović, zahvaljujući prevođenju, prezentuje čitaocima sadržinu literature pisane na arapskom jeziku, samo po sebi je važna činjenica, dostojna da se na nju ukaže u formi saopćenja posvećenog isključivo tom području njegovoga intelektualnog djelovanja. Budući da se u sklopu korištenja znanja iz arapskog jezika uspješno ogledao, ne samo u obosmjernome literarnom prevođenju – s arapskog na bosanski i s bosanskog na arapski jezik – već i u različitim vidovima usmenog prevođenja, s pravom se može reći da je Ahmed Smajlović, svojom posvjedočenom ljubavlju prema arapskom jeziku, praktično pokazao koliki značaj je pridavao prevođenju kao jednoj od najvažnijih djelatnosti ljudskoga uma.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 13
  • Page Range: 99-120
  • Page Count: 22
  • Language: Bosnian