Chapter 13: Man's ability to learn. The human brain and nervous system in relation to his work performance Cover Image

13. kapitola: Spôsobilosť človeka učiť sa. Mozog a nervová sústava človeka vo vzťahu k jeho pracovnej výkonnosti
Chapter 13: Man's ability to learn. The human brain and nervous system in relation to his work performance

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Milióny článkov, vedeckých výskumov a nekonečných diskusií o zvyšovaní intelektuálnych schopností človeka, o výkonnosti mozgu a schopnosti praktických aplikácií v bežnom živote i konkrétnej profesii prinášajú novšie a novšie poznatky, v ktorých nie je jednoduché sa orientovať. Každopádne pri hľadaní možností zvyšovania výkonnosti podniku je v priamej súvislosti zvyšovanie intelektuálnej spôsobilosti človeka, jeho schopnosti učiť sa, zväčšovať rozsah svojich vedomostí a ich transformácia na znalosti aplikované v procese práce. Tzn., že je potrebné zaoberať sa aspoň základnou „výbavou“ človeka a jeho spôsobilosťou učiť sa a svoje znalosti všestranne uplatniť. Spravidla sa pri podobných úvahách na prvé miesto kladie využiteľná kapacita mozgu a možnosti zvyšovania výkonnosti mozgu.

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 299-316
  • Page Count: 18
  • Language: Slovak